HAPPINESS IS YOUR COLOR

Pretraga
Close this search box.

Politika Zaštite Podataka Ličnosti

Ko smo mi

Adresa našeg websajta je: https://mangoandfriends.rs/.

Koje lične podatke prikupljamo i zbog čega ih čuvamo i kojim sredstvima (načinima)?

Svi prikupljeni podaci se čuvaju u bazi podataka zaštićenoj enkripcijom. Čuvaju se kao trag obavljenje kupovine, kako bi i Vi i mi pratili Vaše prethodne porudžbine, otkazane ili relizovane kupovine, pitanja, kritike ili komentara, uopste komunikacije koju ste ostvarili sa nama.

Registracija

Prilikom registracije korisnika, jedini podatak koji nam dostavljate je Vaša e-mail adresa, koja je, de facto, vaša jedinstvena identifikacija na sajtu i vezana je za Vaše korisničko ime ako ga kasnije izaberete. Kasnije, u toku korišćenja sajta, od Vas će biti zatraženi i drugi podaci, kako bi se kupovina uspešno realizovala, o čemu više detalja u odeljcima namenjenim tome.

Moj nalog

U sklopu stavke Moj nalog, podaci koje dostavljate su podaci za isporuku poručene robe (ime i prezime, puna adresa, koja uključuje ulicu i broj, mesto, poštanski broj i državu, kontakt telefon i kontakt e-mail adresa), ali i Vaša IP adresa koja će ostati zabeležena u sistemu kao adresa sa koje se prijavite u sistem. Podatke možete izmeniti ali iste ove podatke ostavljate ukoliko je Vaša adresa drugacija od adrese na koju treba isporučiti robu, pri cemu se ostavljaju potpuno isti podaci (ime i prezime, puna adresa, koja uključuje ulicu i broj, mesto, poštanski broj i državu, kontakt telefon i kontakt e-mail adresa) kao i da je adresa isporuke ista kao i adresa platioca poručene robe.
Ove podatke možete promeniti u svakom trenutku kada se prijavite na sistem, a na Vaš zahtev može ih promeniti i administrator sistema ili menadžer shopa. Drugim licima pristup ovim podacima nije dozvoljen (osim u slučajevima predviđenim Zakonima R. Srbije ili na zahtev nadležnih državnih organa).

Kupovina

Podaci koji nam dostavljate putem obrsaca za kupovinu su podaci koji se nalaze u Vašem korisničkom nalogu, ukoliko ste registrovani član, ali i Vaša IP adresa koja će ostati zabeležena u sistemu kao adresa sa koje je zahtev za kupovinom poslat.
Međutim, ukoliko niste član, podaci koje dostavljate su podaci za isporuku poručene robe (ime i prezime, puna adresa, kontakt telefon i kontakt e-mail adresa), ali i Vaša IP adresa koja će ostati zabeležena u sistemu kao adresa sa koje je zahtev za kupovinom poslat.

Komentari

Korisnicima sajta nije omogućena opcija ostavljanja komentara, bilo da su registrovani članovi ili samo posetioci sajta.

Mediji

Na web-sajt nije moguće niti dozvoljeno da korisnici postave bilo koji medij (slika, video zapis i slično).

Kontakt forme

Podaci koji nam dostavljate putem kontakt forme su Vaše ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresa, ali i Vaša IP adresa koja će ostati zabeležena u sistemu kao adresa sa koje je poruka iz Kontakt forme poslata.

Cookies (kolačići)

Ako imate registrovani nalog i ulogovani ste na websajt, postaviće se privremeni Cookie kako bi se odredilo da li Vaš browser podržava Cookies. Ovaj Cookie ne sadrži bilo kakve lične podatke i briše se čim zatvorite browser.

Kada ste ulogovani, postavićemo još nekoliko Cookie-a koji čuvaju Vaše login informacije i izbor rezolucije ekrana. Cookie-ji o login informacijama traju dva dana, a oni o rezoluciji godinu dana. Ukoliko izaberete opciju u browseru da Vas ‘Zapamti’, u tom slučaju login informacije traju dve nedelje. Ukoliko se izlogujete iz nloga, ovaj Cookie sa login informacijama se briše.

Kako ne postoji opcija postavljanja komentara ili njihovog uredjivanja, Cookie-ji koji se odnose na ove procedure se ne formiraju.

Ugrađeni sadržaji sa drugih web-stranica

Osim linkova za deljenje sadržaja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Google+ i slično..) nema drugih ugrađenih sadržaja drugih websajtova. Međutim, u slučaju da iskoristite opciju deljenja sadržaja, ovi websajtovi mogu da sakupe podatke o Vama, upotrebe kolačiće kao i da prate Vašu interakciju sa deljenim sadržajem ukoliko ste se ulogovali na Vaš nalog na tom websajtu, pa na to obratite pažnju.

Analitika

Na websajtu ne postoji programski dodatak koji se bavi analitikom poseta korisnika niti ih prosleđuje proizvođaču takvog programskog dodatka.

Sa kime delimo Vaše podatke?

Po pravilu, Vaši podaci se sa naše strane, nenamenski, ne dele ni sa jednom trećom stranom niti ručno niti automatski, osim u slučaju potraživanja od nadležnih državnih organa u skladu sa važećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji (po nalogu suda i slično).

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke?

Za registrovane korisnike (ako ih ima), čuvamo sve podatke koje su uneli prilikom registracije, popunjavanja ličnog profila i podatke o kupovinama koje su obavili na web-sajtu. Svi registrovani korisnici mogu da vide, izmene ili obrižu svoje lične informacije, osim što ne mogu promeniti korisničko ime niti e-mail adresu. Administratori web sajta takodje mogu da vide i izmene podatke, na Vaš pisani zahtev koji nam dostavljate putem e-maila ili lično.
Korisnički nalog može da obriše samo Administrator sajta, na Vaš pisani ili lični zahtev, uz ograničenje zadržavanja podataka koje smo u obavezi da zadržimo i bez postojanja Vašeg korisničkog naloga.

Kojim pravima raspolažete kada ostavite svoje podatke na ovom web-sajtu?

Ukoliko imate registrovan korisnički nalog, možete zatražiti da Vam dostavimo dokument o svim ličnim podacima kojima raspolažemo o Vama, a u to su uključeni i podaci koji ste nam lično dostavili. Možete zahtevati (pisanim putem ili lično) da se podaci o Vama obrišu. Međutim, ovo se ne odnosni na podatke koje smo u obavezi da zadržimo iz sigurnosnih, zakonsih ili administrativnih obaveza, o čemu ćete biti obavešteni.

Gde šaljemo Vaše podatke?

Po pravilu, Vaši podaci se sa naše strane, čuvaju na serveru web-sajta i ne dele ni sa jednom trećom stranom niti ručno, niti automatski, osim u slučaju potraživanja od nadležnih državnih organa u skladu sa važećom zakonskom regulativom u Republici Srbiji (po nalogu suda i slično). Rezervne kopije baze podataka se takodje nalaze na serveru web-sajta i ne dele se niti šalju osim pod uslovima prediđenim Zakonom.

Vaše kontakt infromacije

Vaše kontakt informacije koje nam dostavljate su kontakt telefon i e-mail adresa. Koriste se samo za komunikaciju potvrde kupovine, statusa kupovine, obavestavanja o promeni statusa kupovine ili za odgovor na Vaše zahteve koje nam uputite putem e-maila ili lično. Nisu predmet deljenja bez Vašeg ličnog zahteva, i čuvaju se dok Vam je validan registracioni nalog. Brišu se na zahtev korisnika. Kontakt telefon može da promeni korisnik sam u Moj Nalog sekciji dok e-mail može da promeni ili obriše samo administrator web-sajta jer je e-mail adresa jedinstveni identifikacioni podatak korisnika na sajtu.

Dodatne napomene

Ne sakupljamo niti čuvamo nikakve dodtne informacije osim onih do sada navedenih a koje su neophodne za funkcionisanje sistema (poručivanje i isporuku robe, obaveštenja o statusu kupovine, zahtevi za promenom podataka i slično).

Kako štitimo Vaše podatke

Enkripcija podataka je najefikasniji način zaštite, pa je primenjena i kod nas. Osnovna i najvažnija je SSL enkripcija same komunikacije klijent-server relacije. Takodje, osoblje se konstantno obučava u sigurnom rukovanju podacima i sprovođenju procedura sigurnsoti u toku rada sa websajtom.

Koje procedure zaštite imamo u slučaju proboja sistema?

U slučaju da podaci ipak budu preuzeti na neodobren i neovlašćen način, postoji sistem obaveštavanja kako korisnika tako i nadležnih državnih službi u cilju sprečavanja zloupotrebe podataka, zatim otklanjanja eventualnih sigurnosnih propusta kako se proboj ne bi ponovio.

Od kojih trećih strana primamo podatke?

S obzirom na to da se bavimo prodajom proizvoda iz sopstvenog asortimana, ne primamo nikakve podatke od trećih strana, pa u skladu sa time ni ne uzvraćamo na ponude drugih subjekata (različite vrste reklama ili reklamnih banera i slično)

Koje automatske procedure postoje za profilisanje korisnika ili upotrebu njihovih podataka?

Kako naša delatnost ne uključuje profilisanje korisnika iz bilo kog razloga, nema ni potrebe za postojanjem automtskih niti ručnih procedura profilisanja korisnika niti njihovih podataka koji su nam postali dostupni prilikom korisničkih aktivnosti na web-sajtu.

Zahtevi saglasnosti po osnovu posebno regulisanih delatnosti

Nije primenjljivo, pošto ne spadamo u regulisane delatnosti za koje su potrebne specifične dozvole.